- Dr. Manuel Lérida Decker

Vaya al Contenido

Menu Principal:

Български
Системните констелации осигуряват  възможност, с помощта на представители, за изследване на скритата динамика на личните предизвикателства, трудности, вярвания или несъзнавани модели. Възможност за преживяване и виждане в дълбочина на комплексите, които са провокирали трайни, сложни, трудни ситуации или предизвикателства. Предметът на констелация може да бъде свързан с теми от семейството, социална, здравна, финансова сфера, дори и с  процеса на вземане на решения.

Като следствие от всяка системна констелация се правят изводи за настоящето и се достига до устойчиви решения за субектите от системата.

 

 
Copyright 2020. All rights reserved.
Regreso al contenido | Regreso al menu principal