Dr. Manuel Lérida Decker

Vaya al Contenido
Природните констелации са идеален метод за възстановяване на връзката с всичко, което нашата Майка Земя предлага, и излизане извън пределите на видимия свят. Това е метод ЗА природата, за да разберем какво можем да направим в полза на природата и по този начин за нас като човешки вид.

Този иновативен тип констелации ни позволява да изследваме, чувстваме, усещаме и преживяваме нещо повече от това, което всеки от нас представлява. Той ни свързва с вечното съзнание - съзнанието, което управлява всичко съществуващо и включва всичко - животни, растения, минерали, хора, човечеството, планети, звезди и т.н.

Основната цел на работата с тази констелация е да преодолее усещането за откъснатост (разделение) и да намери решения в унисон с природата.

Чрез природните констелации можем да се научим да:
Чувстваме
... и съпреживяваме с различни елементи на природата като дървета, реки, животни, цели екосистеми и т.н.(за да разберем как се чувстват).
Развиваме
... чрез промени, решения или въздействия на местно или глобално ниво.
Продължаваме
... дългосрочни занимания, проекти като - залесяване, биодинамично земеделие, засаждане на градини и др.
Смисълът е да получаваме по-ясни видения какво да правим или как да действаме.

Така ще можем да подчертаем уникалния и индивидуален път на всеки човек в намиране на собствената си мисия на тази планета.
Природните констелации могат да се провеждат както на открито, така и на закрито.

Regreso al contenido