- Dr. Manuel Lérida Decker

Vaya al Contenido

Menu Principal:

български
Системните констелации осигуряват възможност, с помощта на представители, за изследване на скритата динамика на личните предизвикателства, трудности, вярвания или несъзнавани модели. Възможност за преживяване и виждане в дълбочина на комплексите, които са провокирали трайни, сложни, трудни ситуации или предизвикателства. Предметът на констелация може да бъде свързан с теми от семейството, социална, здравна, финансова сфера, дори и с процеса на вземане на решения.

Следствие от всяка системна констелация се правят изводи за настоящето, постигат резултати, както и се дават решения за субектите от системата.

 
Copyright 2020. All rights reserved.
Regreso al contenido | Regreso al menu principal